Nasz Zespół tworzą nie tylko prawnicy z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, ale także doświadczeni managerowie oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu kontroli i audytu (posiadający stosowną wiedzę umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami a także uprawnienia biegłych sądowych).

W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim rzetelnością oraz przejrzystością współpracy. Nasze działania są ukierunkowane na rezultat – dostarczamy efektywne, praktyczne i optymalne pod względem oczekiwań Klientów rozwiązania.

Każde zagadnienie podlega szczegółowej analizie przeprowadzonej przez zespół prawników Kancelarii oraz ekspertów współpracujących – ludzi, którzy łączą w sobie profesjonalizm i kreatywność. Połączenie ich wiedzy i doświadczenia pozwala na tworzenie kompleksowych rozwiązań, które nastawione są na wypracowanie sukcesu Klienta. Nasze kompetencje pozwalają nam na wspieranie Klienta zgodnie z obranymi przez Niego kierunkami rozwoju.

 
Partner Zarzdzający (Koordynator Zespołu):

Adam Szczepanik – Wspólnik Kancelarii

Radca prawny
oraz manager – stale łączący wiedzę oraz biznesowe doświadczenie. Zawsze patrzy na sprawy w sposób wielopłaszczyznowy, dzięki czemu każda kwestia zostaje przeanalizowana w sposób kompleksowy.

W 2010 r. ukończył aplikacje radcowską. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, jak również w przygotowywaniu prawnych analiz przedprywatyzacyjnych. W 2004 r. pozytywnie zdał egzamin na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Następnie z ramienia Skarbu Państwa pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa. Świadczył również usługi prawne na rzecz wielu przedsiębiorców z takich segmentów rynku jak: media, telekomunikacja, czy energia.

Jest doskonale zaznajomiony z prawem rynku kapitałowego. Od 8 lat jest wykładowcą na kursach dla maklerów i doradców inwestycyjnych (m.in. dla Związku Maklerów i Doradców). Autor części prawnych prospektów emisyjnych. Nadzorował postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego m.in. o zatwierdzenie prospektów emisyjnych lub udzielenie zgody na wykonywanie działalności maklerskiej. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w firmie inwestycyjnej, gdzie wdrażał regulacje dotyczącą MIFiD oraz system zgodności działalności z przepisami prawa (Compliance).

Ekspert w zakresie procesów przekształceń własnościowych. Koordynował projekty prywatyzacyjne realizowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach pełnienia funkcji doradcy prywatyzacyjnego MSP. Jako członek zarządu w spółce Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem, w latach 2012 – 2013 był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji Spółki zakończonego z powodzeniem we wrześniu 2013 r.

Od sześciu lat zajmuje się tworzeniem strategii i organizacji działania, rozwojem przedsiębiorstw, a także doradztwem strategicznym oraz doradza przy procesach fuzji i przejęć (M&A),

Był członkiem rad nadzorczych takich spółek, jak: NG2 S.A. (obecnie CCC S.A.), Fabryka Opakowań Różnych FORCAN S.A. z siedzibą w Tczewie, Uzdrowisko Połczyn S.A.