MISJA I WIZJA


Zarządzanie przedsiębiorstwem można zdefiniować jako złożony i stały proces. To nie tylko reakcja „firmy” związana z aktualnymi wydarzeniami, ale przede wszystkim to umiejętność podejmowania decyzji wyprzedzających „rynek”.  Przewidywanie i elastyczne podążanie za zmieniającymi się potrzebami Klientów staje się kluczowym działaniem każdej kadry zarządzającej. Z doświadczenia wiemy, że wymaga ono szerokiej wiedzy z zakresu produkcji, sprzedaży, finansów, negocjacji oraz budowania relacji.
Misją Grupy LEGALIA jest wszechstronne wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw i innych instytucji życia publicznego opierające się na dostarczeniu kompetencji i wiedzy z zakresu zarówno dotykającego zagadnienia czysto teoretyczne, jak i praktyczne.
Specjalizujemy się w spawach wymagających wiedzy prawniczej, czy finansowej. Doradzamy w procesach związanych z zarządzaniem, restrukturyzacją czy kreowaniem polityki informacyjnej. Atutem naszej Kancelarii jest kompleksowość wsparcia przedsiębiorcy czy instytucji, przyczyniająca się do oszczędności czasu, który w biznesie może okazać się najcenniejszy. Każdego dnia pracujemy by nasi Klienci budowali w sobie przekonanie, iż Grupa LEGALIA to synonim ponadstandardowego profesjonalnego świadczenia usług doradztwa prawnego.


Obszary specjalizacji Kancelarii:


 • działania dedykowane konkretnym problemom prawnym,
 • bieżąca obsługa prawna działalności operacyjnej, oraz obsługa „korporacyjna” podmiotów gospodarczych
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rynku kapitałowego,
 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych (analiza prawna wraz z analizami w projektach typu due diligence),
 • fuzje i przejęcia (analiza prawna wraz z analizami w projektach typu due diligence),
 • zamówienia publiczne,
 • kompleksowa windykacja należności
 • obsługa prawna wierzycieli oraz dłużników (upadłych) w ramach postępowań upadłościowych, naprawczych oraz restrukturyzacyjnych,
 • wsparcie w postępowaniach przed centralnymi oraz naczelnymi organami administracji publicznej,
 • wspomaganie procesów zarządzania,
 • kontrola zewnętrzna, audyt oraz wspomaganie procesów typu „compliance” (badanie zgodności z przepisami prawa)

Współpracujemy z:


 • Przedsiębiorcami – posiadamy kompetencje by doradzać zarówno dużym grupom kapitałowym, instytucjom finansowym, jak i przedsiębiorcom prowadzącym działalność na mniejszą skalę,
 • Instytucjami – które są zainteresowane wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszego zespołu w zakresie kontroli, audytu, oceny działalności w kontekście zgodności z prawem (compliance),
 • Start- up’ami– z pasją podchodzimy do możliwości doradzania przedsiębiorcom z wizjonerskimi pomysłami, otwartym na nowoczesne technologie
 • Podmiotami zagranicznymi, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacjami wspierającymi zagranicznych przedsiębiorców,
 • Reprezentujemy także krajowych przedsiębiorców poza granicami kraju w ramach nawiązywania współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami zagranicznymi; wspieramy organizację polskich misji gospodarczych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej